Personalijuhile

Tulen konsultandina appi, et koos välja mõelda ja ehitada süsteemid, mis teevad kolleegilt-kolleegile õppimist tõusaks ja motiveerivaks ja aitavad vahetult saavutada ettevõtte sisulisi eesmärke.

Mõtlen strateegilise partnerina kaasa, kui…

  • tahad ehitada või uuendada ettevõtte sisemist know-how jagamise süsteemi ja luua miskit, mis on tõesti oluliseks motivaatoriks tööle tulemisel ja püsimisel
  • vajad mänguplaani, kuidas kiirendada uute töötajate väljaõpet konkreetse projekti või laienemisplaani jaoks olemasolevate ressurssidega.
  • tahad, et sisekoolitajatel ja juhendajate tegutsemine oleks efektiivne, nende aeg väärtustatud ja motivatsioon kõrge.

Pakkumise saamiseks täida vorm lehekülje lõpus!

Ettevõtte arenguprogramm

Ettevõtte arenguprogramm on võimas motivaator, talendi hoidmise meetod ja kasvu mootor. Seda on vaja ehitada targalt, et programmil oleks soovitud äriline mõju.

Suur risk on luua programm, milles on palju sisu, kallid videod ja ilus kujundus ja siis näha, et seda ei kasutata ja ta aegub kiiresti.

Metoodiliselt nõustaja abiga tegutsedes, tegutsedes, on võimalik luua programm, mis keskendub algusest peale kriitilistele edufaktoritele, ettevõtte spetsiifikale ja aitab töötajatel lahendada igapäevased probleeme.

Uute töötajate kiirendatud väljaõpe

Äriloogika = võimalustest kinni haaramine, aga väga sageli tööturult ei leiagi õige oskustepagasiga inimesi, vaatamata värbajate parimale tööle.

Vaja on ad-hoc töö käigus ümber õpetada, sisuliselt lappida seilavat laeva. Sageli nokk kinni-saba lahti olukord, sest olemasolevad töötajad juba üle koormatud ja lisaväljaõppe koormus on too much ja tekivad pinged.

Kui analüüsime koos spetsialistidega kriitilisi asjaolusid konkreetse projekti jaoks ja arvestame reaalset tööprotsessi, leiame workflowga sobivad väga tõhusad meetodid ja viime need ka ellu nii, et näeme tulemusi vahetult silme ees – kontroll töötajatele.

Häkatonid ja disainisprindid

Tipptegijad tahavad koolitada oma kolleege ja teevad seda hästi. Personaliosakonna tark ja efektiivne tugi aitab hoida nende motivatsiooni.

Tavaline koolituse formaat heale tegijale ei sobi, neil ei ole selleks aega ega pärast koolitust aega õpitud võtted oma koolitamisesse ja juhendamisesse juurutada.

Häkatoni ja sprindi formaadid on suurepärased selleks, et intensiivselt ja mõistliku ajakuluga aidata tipptegijal ühe korraga välja selgitada, mida on oluline kolleegile õpetada ja kohe disainida selle ümber põnev koolitusprotsess.

Metoodika

Asi saab selgeks, kui spetsialistid mõistavad kui palju koolitamine neid endid arendab. Koolitused ei pea olema personaliosakonna isiklik koorem ega tänuvõlg iga sisekoolitaja panustatud tunni eest. 

Häkatonid ja disainisprindid on töötajatele ägedad ja põnevad formaadid, mis annavad ka praktilisi tulemusi. Kui osalejad koolitusi hindavad ja naudivad, jõuavad neis käsitletud teemad kohe ka päris tööprotsessidesse.

Hästi läbimõeldud ja sobivate põhimõtete järgi ehitatud koolitusprogramm kujundab ettevõtte tegevusi ka pikemas perspektiivis – praegu loodud sisu jääb pikalt kestma ja areneb aja jooksul iseseisvalt.

FAQ

Käisin ühel häkatonil ja see polnud üldse asjalik

Häkatoni kvaliteet sõltub läbiviijatest. Asi saab selgeks nii, et töömeetodid lähtuvad kaasaegsest haridusteadusest. Iga väljapakutud formaadi eesmärgiks on õpetada osalejatele, kuidas õpetamine ja õppimine töötab, ja analüüsime kasutatud meetodeid töö käigus. Häkaton ei ole meelelahutus, vaid tõestatud õppeformaat mis katab ära ettenähtud koolitusvajaduse. Häkatoni lõpuks on osalejad praktilise töö käigus omandanud vajalikud teadmised ja oskused.

Me oleme lihtne tiim ja sellised keerulised formaadid pole meie jaoks

Iga formaat töötab olemasoleva materjaliga ja kohaneb inimestega. Kõik koolitusel osalejad tegelevad omaenese teemadega omaenese tasemel. 

Aga meil ei ole tervet päeva aega koolituse alla panna

Kõik õppemeetodid on eskaleeruvad ja kliendiga kohanevad. Isegi kahetunnise töötoa jooksul on võimalik mõtestatud viisil teemasid käsitleda. 

Kas koolitusplaan tähendab ebamäärase sisuga visioonidokumenti?

Ei. Asi saab selgeks siis kui asi saab selgeks. Meie koostöö kestab nii kaua kui vajalik, ning ei lõpe hulljulgete plaanide paberile panemisega. 
Ülim eesmärk on siiski personalijuhi võimestamine mentor-partner tüüpi koostöö abil, jättes kliendile täieliku ligipääsu ja lõpliku kontrolli käivitatud protsesside üle.

Teenuse maht vastavalt tellija vajadusele:

Konsultatsioon

Häkaton või disainisprint ühes või kahes osas.

Ühine projekt

Paar kuud kestev koostöö, mille käigus loome uue protsessi koolituste läbiviimiseks.

Strateeiline koostöö ja ühisloome

Süsteemiloome, mis kestab pool aastat või rohkem. Loome personalist sõltumatud süsteemid oskusteabe ja mõtlemismustrite salvestamiseks.

✅ Tiimil tekivad praktilised mõtted mida hakata ise ellu viima.

✅ Ettevõtte vajadustest ja spetsiifikast lähtuv arendussprint, mida töötajad jäävad regulaarselt läbi viima.

✅ Ettevõttele tekib meeskonnaliikmetest sõltumatu konkurentsieelis.

Pakkumise saamiseks täida vorm

Vorm edukalt saadetud!
Sõnumi saatmisel tekkis probleem. Proovige mõne hetke pärast uuesti.
Sõnumi saatmisel tekkis probleem. Proovige mõne hetke pärast uuesti.