Juhile

Aitan valida tee mööda know-howga seotud pudelikaelast ja teha nii, et saaksid kasvades mitte kaotada sisulist kvaliteeti ja tulemuslikkust, mis viis senise eduni . 

Saan aidata teha õiged otsused ja need ka ellu viia siis, kui vaja…

  • tekitada uutele töötajatele vajalikud võimekused kiirelt pärast värbamist
  • kanda ettevõttesisest oskusteavet üle ühelt tippeksperdilt teistele
  • luua spetsialistidele lihtne õppemeetod  oma vastutusala jooksvaks laiendamiseks

Broneeri üks tund tasuta konsultatsiooni

Kiirkursus
“labidamehest inseneriks”

Kui ettevõtte kasvuambitsioon on näeb ette kiiremat kasvu,  kui tööjõuturg seda võimaldab, on mõistlik potensiaaliga uued töötajad ise välja koolitada. 

Asi saab selgeks juurutades tööpäeva sisse õppeprotsessid, mis ei vaja ülemuste ega kolleegide ettevalmistatud koolituspäevi ega ettekandeid.

Infomaterjalide ja juhendite kuivast vahendamisest on mõjusam uue mõtteviisi loomine: õpi ülesandele lähenema nagu insener.

Eksperdi kloonimine

Pole haruldane juhtum, et kogu ettevõtte oskusteave asub paari üleväsinud eksperdi peas. Mis juhtub, kui need inimesed peaksid korraga oma väljavõtmata puhkust nõudma? Kuidas käituda kiire kliendibaasi kasvu korral, kui tootlust on vaja hüppeliselt tõsta?

Tihtipeale keelduvad üleväsinud eksperdid kolleegide väljaõpetamise lisakohustusest, või just sukelduvad intensiivselt pedagoogitöösse, jättes igapäevased tööülesanded hooletusse.

Ent asi saab selgeks ka töötegemise osana. Inimesed õpivad praktilisi oskuseid kõige paremini tööpingi ümber olukordi lahendades. Andes meeskonnale kätte täpsed protsessid ja sobivad analüüsimeetodid, voolab oskusteave kvaliteedis kaotamata kiirelt kollektiivi peale laiali.

Spetsialisti vastutusala laiendamine

Kohanemisvõimelised ja iseorganiseeruvad töörühmad on paindliku äristrateegia nurgakivi. Ideaalses meeskonnas võtavad spetsialistid oma valdkonna protsesside eest vastutuse algusest lõpuni, ning ei vaja intensiivset projektihaldust töö etappide pidevaks üleandmiseks.

Selle asemel, et teenindada üht klienti kolme inimesega, on mõistlik laiendada oma töötajate võimekust mõista ja hallata ka enda valdkonnale  lähedal asuvaid probleeme.

Asi saab selgeks suurt pilti mõistes. Iseseisva mõtteviisi omandanud töötaja võtab vastutuse enda tulemuste eest, ja suudab edasi areneda iseseisvalt. Nii saavad ettevõtte juhid protsesside haldamise asemel keskenduda strateegiale.

Metoodika

Et asi saaks selgeks, tuleb luua jooksvad ettevõtte vajadustele sobivad  õppeprotsessid, mis lõimuvad märkamatult igapäevase töörütmiga. Parimad tulemused saavutatakse töö käigus reaalseid olukordi analüüsides.

Väldime intensiivseid koolituspäevi – need katkestavad töise mõtteviisi ja röövivad spetsialistidelt väärtuslikke töötunde. 

Juurutatud õppeprotsessid jäävad toimima ka konsultatsiooniperioodi lõppedes, muutes meeskonnasisese oskusteabe jagamise igapäevaseks harjumuseks.

FAQ

Miks meil enda oskusteabe õpetamiseks teenust vaja läheb?

Õppimine ja õpetamine vajab tugevat struktuuri. Paljud spetsialistid suudavad oskusteavet omandada, ent vähesed suudavad seda ise arusaadavalt teistele vahendada. Läbimõtlematu koolitamine raiskab väärtuslikku aega nii õpetaja kui õpilase jaoks.

Kõlab hästi, aga meil pole selle kõige  jaoks aega.

Asja selgeks tegemine on töö spetsialistidega. Õppemetoodika juurutamine tööpingi  juures on praktiline tegevus mis ei vaja juhtkonna ressurssi. Kogu tegevus toimub tööprotsessidega paralleelselt, häirides töötajate igapäevaseid tegevusi minimaalselt.

Kõlab hästi, aga tegelikult meil on vaja püsivaid lahendusi.

Õppimisoskuse selgeks saamine on kõige püsivam lahendus. Kui töötajad on õppinud õppima, toimub edasine areng iseseisvalt, ilma väliste koolituste või moderaatoriteta.

Teenuse maht vastavalt tellija vajadusele:

Konsultatsioon

Pärast meie kokkulepet paar kohtumist töötaja või töötajate grupiga, mille tulemusel sünnivad esmased soovitused ja konkreetne tegevusplaan.

Projekt

Paar kuud kohtumisi ja järelvalvet, mille käigus tekib ettevõtte vajadustest ja spetsiifikast lähtuv õppeprotsess.

Strateegia

Süsteemiloome, mis kestab pool aastat või rohkem. Loome personalist sõltumatud süsteemid oskusteabe ja mõtlemismustrite salvestamiseks.

✅ Tiimil tekivad praktilised mõtted mida hakata ise ellu viima

✅ Juurutatud uuendused, mis on püsivalt muutnud jooksvad protsessid õppesõbralikuks.

✅ Ettevõttele tekib meeskonnaliikmetest sõltumatu konkurentsieelis.

Broneeri üks tund tasuta konsultatsiooni!

Vali kalendrist endale sobiv aeg